top of page
Hot Air Balloons

הנהגת הורי משעולים

הנהגת הורים היא ועד הורי שמורכב משני נציגים מכל כיתה בבי"ס משעולים. להבדיל מועד הכיתה, שמטפל בסוגיות שקשורות בבית אליו שייכ/ת הילד/ה, הנהגת ההורים עוסקת בסוגיות בית ספריות:

  • בטיחות בדרכים - הפעלת פרויקט "נשק וסע"

  • קידום נושאים הנוגעים לרווחת הילדים בביה"ס: קידום הצללה במגרש הספורט, העלאת דרישות למועצה

  • קניית מתנות לכלל צוות בית הספר בפסח ובסוף השנה (להבדיל מרכישת מתנה למורים ולסייעות בלבד)

  • הקשר בין ההורים והצוות: העברת תלונות והצעות לגורמים שונים בבית הספר

עדכונים

יצירת קשר

עריכת ניוזלטר:

דנה: danahalevi@gmail.com

יעל: lavee.yael@gmail.com

קרן גולדנברג - מנהלת אדמיניסטרטיבית: 04-8143983

קרן פדידה - יו"ר הנהגת הורים:   054-3339567 (מומלץ לפנות בווטסאפ)

bottom of page